Home 고객센터 자료실  
타일랜드 방콕 MDTC 총 판매 대리점 방문
 작성일 : 2004-11-20  조회수 : 4708

[ 타일랜드 방콕 MDTC 총 판매 대리점 방문 ]

1. 일자 : 2004년 11월 13일

2. 방문지 : 타일랜드 방콕

3. 내용
1) 타일랜드(태국)내 맥스디지털테크(주) 제품 총 판매 대리점
2) 태국내 시장동향 및 기타 업무 회의
......................................................................................................................................목록보기